Draagvlak

Is er draagvlak voor een gemeente Zuid-Limburg?

Of er draagvlak is om te komen tot een fusie van de huidige 18 gemeenten in Zuid-Limburg is een vraag. Er zijn ongetwijfeld mensen die dat niet zien zitten, maar ook inwoners, bedrijven een maatschappelijke instellingen die de komst van een gemeente Zuid-Limburg zullen toejuichen.

Inwoners voelen zich in ieder geval erg betrokken bij de regio Zuid-Limburg.

Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Zuid-Limburg EINDRAPPORT

Inwoners laten opvallend veel draagvlak voor de (sub)regio en provincie zien


Inwoners van Zuid-Limburg voelen zich het sterkst verbonden met hun (sub)regio en provincie (44% en 45% voelen zich hiermee ‘sterk verbonden’). Dit is anders dan in de andere BRE-regio’s, waar men zich meestal het sterkst verbonden voelt met de eigen stad of dorp.37 Wanneer wordt doorgevraagd naar welk gebied inwoners als hun regio beschouwen, dan blijken ongeveer evenveel inwoners de ‘regio Zuid-Limburg’ als ‘de eigen subregio’ het meest te beschouwen als de regio waar men woont (45% versus 46%). In Maastricht Heuvelland (53%) en Parkstad Limburg (50%) beschouwen inwoners hun subregio het meest als de regio waar zij wonen. In de Westelijke Mijnstreek geldt dit juist voor de regio Zuid-Limburg (55%).

Oproep om draagvlak te laten zien

Vrienden van Zuid-Limburg

Iedereen die het idee van een gemeente Zuid-Limburg een warm hart toedraagt kan zich aanmelden als vriend van Zuid-Limburg

Ambassadeurs van Zuid-Limburg

Iedereen met een verantwoordelijke positie van een bedrijf of maatschappelijke instelling kan zich aanmelden als ambassadeur van Zuid-Limburg