Gemeente Zuid-Limburg

Een mooie en betekenisvolle toekomst

Gemeente zuid-limburg is een initiatief van

De noodzaak van een mooie toekomst

De afbeelding hiernaast laat een beeld zien van de bestuurlijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Zuid-Limburg steekt er bovenuit met een  overmaat aan samenwerking. De bestuurlijke drukte is evident en ongewenst.

De noodzaak in breder perspectief

De afbeelding hiernaast is de cover van het Boek SamenWereld waarin het Huis van Thorbecke kritisch is beschouwd met een voorstel om het vanaf het fundament (=de samenleving) opnieuw op te bouwen. Een nieuw Zuid-Limburg is het voorbeeld voor heel Nederland, uitmondend in de opdeling in 40 gemeenten, waarin geen plek meer is voor provincies.

De vastgestelde noodzaak in 1992

De afbeelding hiernaast laat het voorblad zien van een onderzoeksrapport uit 1992 naar de mogelijkheden om de bestuurlijk organisatie in Zuid-Limburg te verbeteren, waarin de conclusie werd getrokken omvat Zuid-Limburg een gemeente te maken.

Wil je ons een bericht sturen, gebruik dan dit formulier