Het initiatief

De oorsprong van het initiatief

Het initiatief om de opvatting dat in Zuid-Limburg één gemeente moet ontstaan kent een aantal voedingsbronnen, die hieronder worden benoemd.

Cooperatie samenwereld

Deze coöperatie maakt zich sterk voor het aanpakken van maatschappelijke problemen door de verbinding te maken tussen de leefwereld van de burgers en de systeemwereld van de overheid.

Contactpersoon

Peter Hovens is bestuurskundige en is werkzaam geweest binnen het openbaar bestuur als ambtenaar, politicus en bestuurder. Op dit moment is hij als consultant beschikbaar op leiding te geven aan beleidsprocessen vanuit het adagium 'Beleid begint bij de samenleving'. Verder traint hij ambtenaren op dit gebied.

Boek Samenwereld

Peter Hovens is auteur van het boek SamenWereld, Hoe het geloof in de politiek en het vertrouwen in de overheid terugkeren. In dit boek pleit Hovens voor een renovatie van het zogeheten Huis van Thorbecke. Vanuit de casus 'Zuid-Limburg' stelt hij voor om de Nederlandse Staat van onderop op te bouwen en te verdelen in veertig gemeenten en de provincies op te heffen.

De kluwen van de bestuurlijke samenwerking

Een onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen maakte helder dat de bestuurlijke inrichting van ons land niet alleen bestaat uit de Rijksoverheid, de provincies, de gemeenten en de waterschappen, maar dat er vooral een groot aantal samenwerkingsverbanden de bestuurlijke structuur bepalen. Zoals uit de afbeelding hiernaast blijkt is de situatie in met name Zuid-Limburg ernstig.

bestuurlijke samenwerking 1992

Het vraagstuk van de bestuurlijke samenwerking in Zuid-Limburg stond in 1992 al nadrukkelijk op de bestuurlijke en politieke agenda. Het onderzoeksrapport maakte helder dat het creëren van één Zuid-Limburg de meest effectieve variant was om daadkrachtig overheidsbestuur te realiseren.